Công chứng mua bán nhà đất ở đâu? Lệ phí công chứng bao nhiêu

Các trình tự thủ tục trong việc mua bán nhà đất là rất quan trọng, bài viết này sẽ thông tin chi tiết đến bạn nơi các bạn có thể công chứng mua bán nhà đất cùng với lệ phí công chứng, thông thường lệ phí thay đổi theo từng năm, tuy nhiên mức thay đỏi là không đáng kể.

>>>Nguồn:Giá đất cần thơ

Công chứng mua bán nhà đất ở đâu?

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Về địa điểm công chứng, đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì chỉ có tổ chức công chứng nơi có bất động sản (trong phạm vi tỉnh) mới có thẩm quyền công chứng hợp đồng.

Như vậy để công chứng giấy tờ mua bán nhà đất thì chỉ có từ cấp tỉnh trở lên mới có quyền thực hiện điều này, lưu ý để chọn nơi phù hợp.

Lệ phí công chứng bao nhiêu?

Stt

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50.000

2

Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng

100.000

3

Từ > 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ > 1 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng

5

Từ > 3 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng

6

Từ > 5 tỷ đồng – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ > 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Mỗi một khung của mức giá thì chúng ta có một lệ phí công chứng tương ứng, các bạn có thể tham khảo bảng trên.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn có thêm thông tin, để có thể xác định nơi công chứng cũng như biết được mức lệ phí công chứng một cách chính xác nhất.